Ισολογισμοί

Ισολογισμός 2022

29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28323/51/Β/93/01

Ισολογισμός 2021

28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28323/51/Β/93/01

Ισολογισμός 2020

27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28323/51/Β/93/01

Ισολογισμός 2019

26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28323/51/Β/93/01

Ισολογισμός 2018

25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28323/51/Β/93/01

Ισολογισμός 2017

24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28323/51/Β/93/01

Ισολογισμός 2016

23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28323/51/Β/93/01

Ισολογισμός 2015

22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28323/51/Β/93/01

Ισολογισμός 2014

21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28323/51/Β/93/01

Ισολογισμός 2013

20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28323/51/Β/93/01