Η εταιρεία

Η δική σας ενημέρωση

Η Ε ΑΜΘ άρχισε να εκπέμπει στο Νομό Δράμας από το 1992, ως TVΔ και είναι το πρώτο κανάλι που ιδρύθηκε στο Ν. Δράμας. Είναι περιφερειακής εμβέλειας, εκπέμπει στην βόρειο Ελλάδα, Σαμοθράκη, Θάσο και βόρεια Χαλκιδική. Με βάση την μέχρι τώρα επιτυχημένη πορεία μας, η Ε ΑΜΘ αποτελεί:

Έναν σταθμό γενικής στόχευσης.

Με ισόρροπη και αξιόπιστη προγραμματική κάλυψη και των τεσσάρων στοιχείων (ενημέρωση – ψυχαγωγία – πολιτισμός – λόγος και τέχνη), με ουσιαστικό «δέσιμο» ενός ποιοτικού προγράμματος με τις ανάγκες της τοπικής και εθνικής διαφημιστικής αγοράς, με ουσιαστικό στόχο την οικονομική αυτοδυναμία του σταθμού. Με όπλο αυτή την αυτοδυναμία, ο σταθμός δεσμεύεται στην πολυφωνία, τον πλουραλισμό, την ισομερή κάλυψη όλων των σημαντικών δυνάμεων της περιοχής σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο.

Η Γενική Στόχευση μάς δίνει το πλεονέκτημα της ευελιξίας στην διαμόρφωση του τηλεοπτικού μας προϊόντος. Ο σταθμός είναι ανά πάσα στιγμή κοντά στις τοπικές ανάγκες και δυναμικές που αναπτύσσονται, «ακούει» πάντα τα μηνύματα της τοπικής κοινωνίας και της περιφέρειας και ανταποκρίνεται άμεσα σε αυτά. Η ευελιξία είναι λοιπόν ένα δεδομένο στην διαμόρφωση του προγράμματος.

Με σταθερή στρατηγική και συνέπεια, που θα καθορίζει και θα εξασφαλίζει ότι το κανάλι θα διατηρεί πάντα τον προσανατολισμό του στην Τοπική – Περιφερειακή Κοινωνία.

Με αντικειμενικότητα στην πληροφόρηση και με ιδιαίτερη βαρύτητα στην πολυφωνία, την υπερκομματική τοποθέτηση του σταθμού, στην κάλυψη των κομμάτων αλλά και των συνδυασμών που συμμετέχουν σε Δημοτικές / Περιφερειακές / Εθνικές Συνελεύσεις, καθώς και σε όλες τις σημαντικές εκλογικές διαδικασίες (συνδικαλιστικοί φορείς, Επιμελητήρια, Συνεταιρισμοί κλπ.). Με ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα Εθνικά και Θρησκευτικά. Με απόλυτη προσήλωση στους κώδικες δεοντολογίας του Ε.Σ.Ρ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α. και της Ε.Δ.Ε.Ε. και με γνώση της δύναμης του μέσου της τηλεόρασης και του αυτοελέγχου που πρέπει να έχουν αυτοί που το χειρίζονται.

Με την ισόρροπη ανάδειξη της ποιότητας και της ζωντάνιας στο τηλεοπτικό προϊόν, δεν νομίζουμε πως υπάρχουν «εμπορικά αδιέξοδα», που οδηγούν στην υποβάθμιση της ποιότητας. Υπάρχει αντίθετα στενή σύνδεση της ποιότητας με την εμπορική επιτυχία. Κρίνουμε ως ιδιαίτερο πλεονέκτημα του σταθμού μας, την έντονη πολιτιστική ποικιλότητα και ζωντάνια της περιοχής, που μας δίνει την δυνατότητα να διαμορφώσουμε ένα τηλεοπτικό προϊόν εξαιρετικού ενδιαφέροντος.

Γενικά πιστεύουμε ότι ο σταθμός μας απευθύνεται σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, ξεχωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες των πολιτών της Περιφέρειας που έχουν ιδιαίτερες ανησυχίες και προβληματισμούς, σε θέματα ενημέρωσης και ειδήσεων χωρίς όμως να παραβλέψουμε και τις ειδικότερες ενημερωτικές εκπομπές που καλύπτουν σχεδόν όλες τις επαγγελματικές τάξεις συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με όλα τα επιμέρους στοιχεία για τον καθένα ξεχωριστά.