Διακαναλική συνέντευξη

Την Τετάρτη 17/05/23 θα προβληθουν οι Διακαναλικές συνεντεύξεις του ΚΚΕ (ΜΛ) 16:00, ΜΕΡΑ25 00:30 και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΜΗΟΥΡΓΙΑΣ 01:15