Διακαναλική συνέντευξη

Την Τρίτη 16/05/23 θα προβληθουν οι Διακαναλικές συνεντεύξεις του ΣΥΡΙΖΑ 16:00, ΟΚΔΕ 01:00 και του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 21 01:40